Kontakt

Wyłączny Dystrybutor w Polsce:

MAMY z GŁOWY Dystrybucja sp. z o.o.
tel 517 894 131

Producent

Assistance OTC Products
AV Cordoba 350
Piso 13B, C1054 AAV
Buenos Aires, Argentina

Autoryzowany przedstawiciel w UE:

Oakwood Remedies
Unit 20 Baseline Business Studios Whitchurch Rd
London W11 4AT
United Kingdom

materiały dla mediów

będą tu niebawem

wygląd opakowania
Call Now Button